Idrætsforeningen

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Idrætsforeningen 57. Kreds blev stiftet i 1896 i den daværende Ferslev-Vellerup kommune. En senere sammenlægning med Skibby har givet det nuværende navn: Kreds 57 Ferslev-Skibby.  Foreningen har en hovedbestyrelse, men derudover har hver afdeling sit eget udvalg med egen formand og selvstændig drift. 

Med både klubhus og fodboldbane i Ferslev er foreningen et stort aktiv i lokalsamfundet. Trods sammenlægningen med Skibby og de faciliteter der rent sportsligt findes der, har foreningen således stadig en solid base i Ferslev.

I 2008 fik Idrætsforeningen sin egen hjemmeside: http://www.ferslevkreds57.dk

Det samlede medlemstal i 2004 er på omkring 600 medlemmer, heraf langt de fleste i gymnastikafdelingen. Det er muligt at dyrke gymnastik både i Ferslev og Skibby. 

Fodboldafdelingen holder primært til i Ferslev. Der er dog et tæt samarbejde med SIK i Skibby vedrørende de større drenges træning. I og med at skolegangen fortsættes i Skibby efter 5. klasse finder de fleste ”fodbolddrenge” det mere spændende at spille sammen med kammeraterne fra Skibby.

Fodboldbanen i Ferslev

Siden starten i 1896 har skydningen været en del af foreningen. Faktisk var det med skydningen, at foreningen blev grundlagt. I dag foregår skydningen på en 15 meter indendørsbane på Marbækskolen i Skibby. Hvert år i juni måned, arrangerer skytteafdelingen dog fugleskydning i Vejleby, på den gamle bane.

Fuglekonge

Hans Simonsen, fuglekongen fra 2004 ankommer til fugleskydningen 2005


Følgende har været fuglekonge i 57. kreds:

1960 Svend Åge Petersen
1961 Kaj Hansen
1962 Erling Jensen
1963 Kaj Sørensen
1964 Svend Schønemann
1965 Helge Pedersen
1966 Ove Mortensen
1967 Kristian Petersen
1968 Leif Kolter Jensen
1969 Bent Sørensen
1970 Knud Isen
1971 Freddy Nielsen
1972 Hans Jørgen Mortensen
1973 Knud Olsen
1974 Otto Ostersen
1975 Jens Poul Jensen
1976 Benny Schønemann
1977 Alfred Bresson
1978 Hanne Nielsen
1979 Arne Pedersen
1980 Bente Olsen
1981 Viggo Olsen
1982 Bent Johansen
1983 Olav Moberg
1984 Erik Hansen
1985 Preben Hansen
1986 Svend Heckmann
1987 Preben Petersen
1988 Rita Hansen
1989 Svend Frederiksen
1990 Niels Ole Nielsen
1991 Otto Ostersen
1992 Jens Frederiksen
1993 Erling Jensen
1994 Jørgen Jacobsen
1995 Erik Andersen
1996 Erik Hansen
1997 Finn Jensen
1998 Jim Nielsen
1999 Ole Anker Pedersen
2000 Klaus Hemmingsen
2001 Arne Simonsen
2002 Katrine Larsen
2003 Uffe Christensen
2004 Hans Simonsen
2005 Kristian Brogaard Jensen

Fuglekongeskjold

Fuglekongens skjold 2004


Hvert år arrangerer teaterafdelingen både julespil, dilettant eller revy på Ferslev skole. Aktørerne i julespillet er børnene, de voksne medlemmer varetager dilettanten og revyen….”og så er der bal bagefter”

Teaterafdelingen har omkring 50 medlemmer. 

Badmintonafdelingen holder til både på Ferslev skole og i Marbækhallen i Skibbby. Det er badminton på motionsniveau og henvender sig primært til voksne.  

I Sønderby havn er der mulighed for at dyrke surfing.

Formand: Morten Rasmussen, Esrogård - Nakkedamsvej 88, Røgerup, 4050 Skibby.

GLIMT FRA HISTORIEBOGEN

Den officielle meddelelse, 57. Kreds er en realitet.

 

 

Gymnastikhold. Karle og drenge, 1926

Efterhånden som fodbolden vandt indpas blev denne også en del af idrætsforeningen, oprindeligt startet  i 1933 som en lille klub ”Kvik” af en kommis fra Ferslev Brugsforening. I starten spillede man på diverse gårdes græsarealer, men i 1945 var der indvielseskamp på det stykke præstegårdsjord som sognerådet havde købt til formålet. Dette skulle udvikle sig til den bane vi kender i dag.

 

Fodboldhold fra slutningen af 30’erne

Idrætsforeningen har altid stået bag forskellige arrangementer blandt andet fastelavn.

 

Fastelavnsridning i Ferslev.

Fastelavn2001

Fastelavnsfest 2001.

Ikke alt har været lige let gennem årene. Lokale stridigheder har ikke kunne undgås. I 1946 blev det eksempelvis for meget for den daværende præst, at der blev afholdt idrætsstævne om søndagen. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at dengang arbejdede man også om lørdagen, hvorfor søndagen var eneste fridag.

Venslev Kro (Haabet) dannede i mange år rammen for de indendørs aktiviteter, herunder også den årlige dilettant. Dilettantholdet fra 1950.


Teater01
Teaterafdelingens revy 2003: "Stjerne for en aften".

Teater02
Julespillet 2002.

Teater03
Der danses om juletræet, 2002.

Teater04
Dilettant 2003.

Skydningen har i foreningens levetid foregået så forskellige steder som Hammer Bakke, Allingbjerg på Blakke Møllegårds jord og på ”Haabet” som den daværende Venslev Kro oprindeligt hed. I 1963 blev der anlagt udendørs skydebane i Vejleby og endvidere blev der etableret en 15 meter indendørs bane til vinterskydningen i nu afdøde Steffen Simonsens stald. Den årlige fastelavnsfest var i øvrigt også henlagt til Simonsens stald.

 

Ved skydebanen i Vejleby. Steffen Simonsen ses yderst til højre.

Drivkraften i foreningen er frivilligt arbejde. Således var det også i 70’erne da der ved frivillig arbejdskraft blev opført et klubhus i Ferslev. Klubhuset blev indviet i 1976.

Der bygges nyt klubhus ved fodboldbanen.

90aarjubi

Annonce fra 90 års jubilæet i 1986.

© 2004, 2005 & 2008 Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen                                                                                                                                                               Opdateret: 22.10.2008