Lokal Modstand 1940-1945

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links 

 

Armbind


Poul Løvgren Nielsen fortæller fra krigsårene 1940 – 1945.

En lokal politimand, der ikke var blevet interneret af tyskerne, organiserede vores medvirken i modstandsbevægelsen, med tilknytning til Frederikssund. 

I Skibby var også en gruppe, og i den var en der kom fra en mindre ejendom på Skibby-siden af Saltsøskoven. Englænderne kastede containere ned med våben og ammunition på den side af skoven, og så blev containerne kørt ind og skjult i skoven. Vi fra Ferslev blev så tilkaldt og deltog i udpakningen en sen aften. Vi fik udleveret hver en ”muskedonnert” fra første verdenskrig, tung som bare fanden. Alt var smurt ind i fedt, og skulle jo rengøres. Det ordnede vi på den måde, at vi fik lov at lægge ”kanonerne” op på fyret til bageovnen på Blakke Mølle. Da de havde ligget der nogen tid, var de lette at rengøre. Gud ske lov slap vi for nogensinde at være i en situation, hvor der var brug for os.

Det hele endte for vores vedkommende noget tragikomisk. Vi skulle møde i Frederikssund når krigen var slut, eller når vi fik ordre til det. Så langt nåede vi aldrig! Den 4. maj om aftenen, da vi skulle af sted havde vi fået lovning på H. P. Nielsen’s Chevrolet 1935, H. P. var købmand i Venslev dengang. En flot bil! Vi kom godt fra Venslev i fuld mundering, men vi nåede ikke længere end vel 2 – 3 kilometer uden for Dalby på vej mod Lyngerup, så ville bilen ikke mere. Vi skubbede og masede et stykke tid, men intet hjalp. En af os fik så den geniale ide, at prøve at spænde en hest for bilen for at trække den i gang. På en gård i nærheden tjente en kammerat, og ham fik vi vækket, og han kom med hest og det hele, men det hjalp ikke en skid. Det viste sig at batteriet var faldet sammen, det havde stået ubrugt i 5 år.   <>

På en eller anden måde nåede vi Skibby. Natten mellem lørdag og søndag tilbragte vi som strandvagter ved Selsø Møllekrog, man fortalte om hipofolk som måske var sejlet fra Roskilde og kunne tænkes at gå i land ved Selsø, så der gik vi hele natten og så ikke andet end os selv. Søndag morgen kom vi tilbage til Skibby. Hovedkvarteret var på den gamle skole.


Idkort

Legitimationskort 1944 - Obligatorisk for alle.

Nu var det sådan, at jeg havde en aftale med flere implicerede parter bl.a. min kone, i Sigerslevvester Kirke kl. 16:00, da jeg forklarede kommandanten dette sagde han, at jeg bare kunne aflevere geværet og tage af sted. Da var klokken vel 10 om formiddagen. Uden søvn de to foregående nætter turde jeg ikke lægge mig, så jeg vaskede og barberede mig og tog mit gamle vendte sommertøj på, knaphullet og brystlommen sad jo forkert – jeg cyklede til Sigerslevvester og var der ved 12 tiden og fik et stk. mad, blev beordret i seng med tøjet på, og kl. ca. 15:45 blev jeg rejst op og fulgt op i kirken af min far, som sad ved siden af mig og gav mig en albue i siden hver gang jeg faldt hen.

Vi sad og ventede på præsten i ca. 15 – 20 minutter, så kom han prustende ind i kirken og undskyldte forsinkelsen. Vi fik senere at vide, at han havde været til en temmelig fugtig frokost hos sognefogeden. Efter vielsen kørte vi hjem, og jeg holdt den gående til halvt hen i middagen, så gik lyset ud hos mig, og jeg kom i seng og sov tungt til mandag formiddag. Det var et mægtigt bryllup!


© 2007 Poul Løvgren Nielsen, Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen.                                                                                                                                 Opdateret: 04.07.07