Røstbjerggaard

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links


Røstbjerggaard 

Røstbjerggaard

Ejere:

Jørgen Pedersen                                    - 1878
Hans Peder Jørgensen               1878 – 1933
Oluf Jørgensen                             1933 – 1970 (?)
Peter Jørgensen                          1970 (?) – 1974
Hans Frederiksen                        1974

Byggeår:

Længerne, hvoraf der i dag er tre tilbage, står fuldt restaurerede men stammer oprindeligt fra omkring 1880 - 1890.

Ejendomsværdi:

1933:        kr.      28.000
2004:        kr. 7.600.000

Bedrift / Produktion:

Da Oluf Jørgensen i 1933 overtager gården fra sin far, er der opdyrket 55 tdr. land. Besætningen består af 4 heste, 14 køer, 10 stk. ungkvæg, 40 svin og 4 får.

I dag er der ikke dyrehold på gården, og landbrugsarealet er udvidet til mere end det dobbelte ved tilkøb af jord.


Røstbjerggaard02

Søstrene Jørgensen, Kamilla, Hedvig og Anna. Søstrene boede sammen hele livet,
først på Røstbjerggaard, senere i huset beliggende Kirkegade nr. 40.
 


© 2006 Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 08.01.2006