Bylaug - Referat 11.01.06

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 11. januar 2006

 

Referat: Bestyrelsesmøde Ferslev Bylaug d. 11.01.06

Til stede: Birthe, Helle, Jan,  Gorm og Jørgen. Bo havde meldt afbud.

Dagsorden:

1) Status diverse opgaver

2) Generalforsamling
     
3) Eventuelt

4) Næste møde

Pkt. 1:
Der arbejdes i vedtægtsændringsgruppen, og vi forventer bla. at alle beboere i Ferslev bliver medlemmer. Det vil i praksis sige at kontingentet forsvinder eller bliver frivilligt.
Birthe har kontaktet idrætsforeningen vedr. fælles jubilæums/sommerfest. Vi hører nok snart fra dem. (Dette er siden sket, men sagen ligger nu stille indtil efter Generalforsamlingen).

Pkt. 2:
Generalforsamlingen bliver onsdag d. 29.03.06 kl. 19:00 på Degnemosegaard. Indkaldelsen bliver runddelt i weekend'en d. 4. & 5. marts 2006.

Pkt. 3:
Der blev diskuteret lidt flydende mellem de forskellige punkter på dagsordenen, og det eneste egentlige punkt under eventuelt var at Helle flytter til Selsøegnen, og derfor ikke længere kan være med i Bylauget. Tak til Helle for et stort og engageret arbejde.

Pkt. 4:
Næste møde hos Jørgen d. 01.03.06 kl. 19:00.


Ref. Jørgen
 

© 2006 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 02.03.2006