Bylaug - Referat 12.10.05

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 12. oktober 2005

 

Referat: Bestyrelsesmøde Ferslev Bylaug d. 12.10.05

Til stede: Bo, Birthe, Helle, Jan, Gorm og Jørgen

Dagsorden:


1) Kort om borgermødet i Skuldelev – v/Birthe

2) Vedtægtsændringer ?

      a) Skal hele bestyrelsen arbejde på sagen, eller nedsætter vi et udvalg?

3) Byvandring – v/Bo

4) Jubilæum i 2006

5) Logo til Ferslev Bylaug – v/Jørgen og Jan

5a) Næste møde
 
6) Eventuelt

På mødet blev tilføjet pkt. 5a

Pkt. 1:
Borgermødet handlede om de famøse bump i Skuldelev og Ferslev. Vi havde Birthe og Bo med og ellers var der ca. 100 deltagere, og så kommunens folk. To af de mest problematiske bump blev lovet fjernet, og det er allerede sket, så alle er glade.
Det blev også lovet at man fra kommunens side ville se på om det er muligt at ændre de andre bump, så de bliver mere hensigtsmæssige, og det arbejder de vel så på.

Pkt. 2:
Vi besluttede at det var bedst med en lille arbejdsgruppe til at formulere vedtægtsændringerne. Det blev Birthe og Gorm der skal stå for den første udformning.

Pkt. 3:
Bo foreslog at bestyrelsen tog på en byvandring for at se, om der er noget bylauget eller evt. kommunen kan gøre for at forbedre/forskønne byen. Inspirationsturen starter ved pergolaen søndag d. 30.10.05 kl. 13, uanset sommer- eller vintertid.

Pkt. 4:
I 2006 har Bylauget 25 års jubilæum, og det skal fejres med en større sommerfest. Der blev nævnt både musik og spisning, telt og toiletter, samarbejde med de andre lokale organisationer (idræt, skole og menighed) og Birthe blev sat til at arbejde videre med projektet.

Pkt. 5:
Jan og Jørgen arbejder nu videre med projektet efter veloverstået sommerferie. Der vil komme nogle forslag inden alt for længe.

Pkt. 5a:
Næste møde blev fastsat til 11.01.06 kl. 19 hos Gorm, men der kan indkaldes til et ekstra møde inden, hvis det skulle blive nødvendigt.

Pkt. 6:
Den foreløbige dato for bestyrelsens julefrokost er d. 17.12.05. Mad og drikkevarer medbringes selv.


Ref. Jørgen
 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 03.11.2005