Bylaug - Referat 24.08.05

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

(Ekstraordinært) Bylaugsmøde 24. august 2005

 

Til stede:
Bo Koch, Birthe Moberg Kristensen (ref.), Jan Bo Sørensen, Gorm Poulsen og Jørgen Lund.

Dagsorden:

1. Borgermøde i Skuldelev den 30. august 2005.

Birthe orienterede om den kontakt, der i sommerens løb har været til Skuldelev bylaug med henblik på et borgermøde vedrørende trafiksaneringen.

Det blev aftalt, at Bo og Birthe skulle deltage i mødet.

Der blev ikke fastlagt dato for næste møde.

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 08.09.2005