Bylaug - Referat 25.05.05

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 25. maj 2005

Til stede:
Bo Koch, Birthe Moberg Kristensen, Jan Bo Sørensen, Gorm Poulsen og Jørgen Lund.

Dagsorden:

1. Status på grillen v/Torben, Bo og Birthe
2. Økonomi
3. Praktisk nyanskaffelse (stålbørste) v/Birthe
4. Status tilmelding loppemarked/fest
5. Loppemarked
    a. Hvad skal der gøres?
    b. Hvem gør hvad?
    c. Oprydning/rengøringshold
    d. Bylaugets stade
    e. Promotion - vi skal have folk til at komme
6. Evt.

På mødet blev tilføjet pkt. 3a: Udtalelse til Teknisk forvaltning vedr. nybyggeri på Ferslev skole.

Ad 1:
Grillen er nu brugsklar, men der bliver stadig arbejdet med forbedringer.

 
Ad. 2:
Økonomien vurderes til at være god. Vi har en kassebeholdning på 4.397,- kr., og der kommer stadig flere indmeldelser.
 
Ad. 3:
Jan køber en stålbørste til grillen og den fastgøres med kæde til stolpen.

Ad3a:
Birthe skriver til komunen. Vi har ingen indvendinger mod det fremsendte forslag, men foreslår beplantning og at stien kommer til at ligge så tæt på skolen som muligt.

Ad 4:
Der er kommet 12 tilmeldinger om stadepladser, og vi forventer i nærheden af 30 deltagere til festen.

Ad 5:
Opgaverne blev fordelt på følgende måde:
1. Etablering af de nødvendige grill: Bo og Gorm (fredag).
2. 10 poser kul fra Netto: Jan (de skulle også række til de kommende grill aftener).
3. Optænding af grill: Jørgen.
4. Kaffe og kage v. Bylaugets stand: Jan, som også vil være i nærheden af standen med slideshowet i løbet af dagen.
5. Bænke fra pergolaen til Degnemosegaard, fredag: Bo og Jørgen.
6. Produktion af 6 skilte (søndag) til opsætning ved indfaldsvejene og Degnemosevej: Gorm, Jan og Bo. Gorm har materialerne.
7. Opsætning af skilte: Bo.
8. Løbesedler til opslagstavlerne i nærheden og langt væk: Der blev fordelt løbesedler, som sættes op i butikkerne og andre steder, hvor der kunne være interesserede.
9. Vi har udskrevet en konkurrence hvor alle der deltager i loppemarkedet kan være med. Præmien er en gavekurv til en værdi af 250,- og vinderen bliver trukket efter spisningen. Birthe sørger for indholdet i kurven (og kurven).
10. Alle - undtagen Jan, der er udlånt til anden side - kommer til oprydning, rengøring o.s.v. om søndagen.

Ad 6:
Bylauget har 25 års jubilæum næste år, og der var enighed om at det skulle fejres. Vi vil forsøge at etablere en trappe fra pergolaen til idrætspladsen, evt. i samarbejde med idrætsforeningen. Formanden står for indkaldelserne og dagsordenen til de fremtidige møder i Bylaguget. Der blev ikke fastsat nogen næste mødedato, men der afholdes ikke flere møder før sommerferien.

Ref. Jørgen.

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 02.06.2005