Bylaug - Referat 27.04.05

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 27. april 2005

Til stede:
Bo Koch, Birthe Moberg Kristensen, Jan Bo Sørensen, Torben Koch, Gorm Poulsen og Helle Høgh

Dagsorden:

1. Tydeliggørelse af hvem der sidder i bestyrelsen
2. Forslag til lay-out af husstandsomdelt materiale
3. Status på bumpsagen
4. Tilmeldinger og andet vedr. loppemarkedet
5. Ref. fra mødet hos H.C. Venslev
6. Redaktionelt indlæg til Lokalavisen
7. Evt.

Ad 1:
Alle bestyrelsesmedlemmer får navn, adr., tlf. og mail på hjemmesiden.
 
Ad. 2:
Jan og Jørgen laver forslag til logo eller hvad det nu bliver.
 
Ad. 3:
Bumpene evalueres af kommunen i maj og først derefter hører vi nærmere. Der har været fartkontrol for et par måneder siden, men der vil også blive foretaget en kontrolmåling af den generelle hastighed.
 
Ad. 4 og 6 som blev behandlet samtidig:
Der var indløbet 5 tilmeldinger. Det blev besluttet, allerede nu, at sende vores pressemeddelelse til Lokalavisen, Fjordbyerne og Frederikssund avis.
Der sneg sig under punkterne yderligere et emne ind: grillen og pergolaen. Torben vil blive bedt om at lave pergolaen færdig inden d. 20.05.05 og Birthe fortsætter jagten på selve grillristen.
For at styrke fællespladsen som samlingspunkt blev det besluttet at lave et forsøg med 4 grillaftener i løbet af sommeren. Den første bliver d. 11.6.05, og så fortsætter vi hver lørdag kl.18.
De ansvarlige for kul og optænding blev: d.  11.06. Helle, d. 25.06. Jørgen og d. 2.07. Bo og d. 9.07. Birthe.
 
Ad. 5:
Der var mødt ca. 400 mennesker op i teltet, og her kunne man bl.a. høre indenrigsministeren opfordre til at styrke lokalrådene for at få indflydelse, og hvis man blev længe nok kunne man også se en elefant.
 
Ad. 7:
Gorm havde lavet en liste med stikord til bylaugets funktioner, og det blev vedtaget at denne liste danner udgangspunkt for næste møde Der var stemning for at lave en eller flere pjecer.
Jan laver slide-show til loppemarkedet, så man kan se hvad vi laver og sådan noget.
 
Næste møde: onsdag d. 25.05.05 kl.19:00 hos Birthe

Ref. Jørgen

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 01.06.2005