Bylaug - Referat 30.03.05

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links

 

Bylaugsmøde 30. marts 2005

 

Til stede:
Bo Koch, Birthe Moberg Kristensen, Jan Bo Sørensen, Torben Koch, Gorm Poulsen, Helle Høgh og Jørgen Lund

Dagsorden:

1) Konstituering af bestyrelsen.
a. valg af formand
b. valg af sekretær
c. valg af kasserer

2) Adresse/telefon/mailliste på bestyrelsesmedlemmerne.

3) Status på bumpsagen

4) Evt.

På mødet blev tilføjet pkt. 0: Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Ad 0) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
Referatet blev godkendt med den ændring at Christina Jensen flyttes fra revisorsuppleant til revisor.

Ad 1) Konstituering af bestyrelsen
Rækkefølgen blev ændret, så b var første punkt. Jørgen Lund blev valgt til sekretær. Birthe Moberg Kristensen blev valgt til formand under a, og Gorm Poulsen som kasserer under c.

Ad 2) Adresse/telefon/mailliste
Listerne blev udfyldt og delt rundt.

Ad 3) Status på bumpsagen
Der er aftalt møde med formanden for Teknik i Skibby; Bent Raith, fredag d. 1.4.05 kl 12:00. Gorm og Jørgen deltager og vil fremføre ønske om, at chikanen bevares, men at bumpene ved Degnemosegårdsvej fjernes.

Ad 4) Eventuelt
Næste møde holdes 27.4.05 hos Helle, kl 19:00.

Gorm sørger for en lille afskedsgave til de afgåede medlemmer af bestyrelsen.

Jørgen udarbejder opslag/tilmeldingsblanket til loppemarked d. 4.6.05.

Der foretages runddeling af referat fra generalforsamlingen, opslag/tilmelding til loppemarked og ”Landsbyen nu og i fremtiden”  (et initiativ fra Uvelse, om landsbyernes fremtidige virke) fra mandag den 4.4.05. Helle deltager i møde om ”Landsbyen nu og i fremtiden”  på Elværket i Frederikssund d. 11.4.05.

Ref. Jørgen

 

© 2005 Ferslev Bylaug og Birthe Moberg Kristensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 09.04.2005