Saltsøgaard

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links


Saltsøgaard 

Saltsøgaard

Ejere:

Jens Peder Andersen                                1879 – 1918
Axel Aare Petersen
(gift med Sofie Andersen, datter af
Jens Peder Andersen)                               1918 – 1946
Carsten Rasmussen                                   1946 – 1978 / 1990
Hans Axel Bækgaard Rasmussen            1978 / 1990

Hans Axel Bækgaard Rasmussen overtog en del af gården i 1978 og resten i 1990. Saltsøgården har været i samme slægts eje siden 1879.

Byggeår:

Stuehus               1876
Lade                    1926
Staldlænger        1940 og 1958

Ejendomsværdi:

1918:             93.000
1990:        2.600.000
2004:        6.650.000

Bedrift / Produktion:

I 1918, da Aare Petersen overtager gården blev besætningen opgjort til at bestå af 7 heste, 22 køer, 20 stk. ungkvæg, 30 svin.
I 1946 ved det næste generationsskifte er der 10 heste, 25 køer, 25 stk. ungkvæg og 60 svin. Gårdens areal andrager 51,5 ha, der siden 1990 har været bortforpagtet. Der er ikke besætning på gården.


Saltsøgaard02

Saltsøgården omkring 1910.


Sofie 

Sofie, gift med Axel Petersen

Udflugt

Søndag eftermiddag i Saltsøskoven ca. 1920.
Til højre i forgrunden 1. Skatteopkræver Chr. Nielsen. 2. forhenværende Sognefoged Chr. Andersen. 3. Gårdejer Peter Andersen.
Stående: 1. Murer og Gårdejer Martin Larsen. 2. Gårdejer Axel Petersen, Saltsøgården
Siddende til venstre: Murer Laurits Larsen og Tømmermester Kristian Moberg Kristensen.


Saltsøgaard05

Saltsøgaard 2005.

© 2006 Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen                                                                                                                                                                         Opdateret: 08.01.2006