Vejleby Telefoncentral i Ferslev

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Tidsbilleder | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Links 

 

Vejleby Telefoncentral startede på en måde allerede i den daværende Ferslev Vellerup Brugsforening, hvor der i 1901 blev trukket en ledning fra Skibby til brugsen med omstilling til mejeriet. I 1911 blev der oprettet en egentlig telefoncentral, og daværende brugsuddeler Sofie Bendtsen blev den første telefoncentralbestyrerinde på Vejleby Telefoncentral, som var det officielle navn, uagtet telefoncentralen lå i Ferslev.

Da Sofie Bendtsen omkring 1917 flytter til det nuværende Kirkegade 30, flytter telefoncentralen med.

KettysHus

Kirkegade 30


Centralbord01

Telefoncentralbord ca. 1912 (© Post & Tele Museum)


I midten af 30’erne overtager Sofie Bendtsens datter, Anna Moberg Kristensen stillingen som Telefoncentralbestyrerinde, og telefoncentralen flytter fra nr. 30 til nabohuset, nu Kirkegade nr. 28. Sofie Bendtsen flytter i øvrigt med, og bor hos sin datter og svigersøn til sin død i 1958.

CentralFamilie

Fotograferet foran telefoncentralen: Stående nr. 4 fra venstre, Sofie Bendtsen, til højre for hende står datteren
Anna Moberg Kristensen. Hunden hed Busse. Dukken hedder Ib og eksisterer stadig.


CentralArtikel
15.12.1962


Telefoncentralen var beliggende i Kirkegade nr. 28 indtil den 24. september 1968, hvor den blev automatiseret.

Fra 1911 og til 1968 var der således kun 2 telefoncentralbestyrerinder på Vejleby Telefoncentral, henholdsvis mor og datter.

Centralbord02

Telefoncentralbord af den type, der blev installeret ved Anna Moberg Kristensens overtagelse
af stillingen som telefoncentralbestyrinde. Bemærk lommeuret i midten foroven.
Dette var til at holde styr på tidspunkter der skulle noteres.
(© Post & Tele Museum)


UrFront  UrBack

Lommeuret, der hang på Vejleby Telefoncentral (Bemærk K.T.A.S. inskriptionen på bagsiden)

Telefonrør

Telefonrør fra Vejleby Telefoncentral


Udstyr

Udstyr fra Vejleby Telefoncentral

BlokBlyant

Fortrykt blok og blyant med K.T.A.S. ingravering fra Vejleby Telefoncentral

Fra historiebogen:

På en gård i Venslev var det et problem at få taget telefonen når den ringede. Telefonistinderne måtte ”bimle og bimle” i en evighed før der blev sagt ”hallo” i den anden ende. En dag blev det Centralbestyrerinden for meget, og hun ringede selv op til abonnenten for at høre, hvorfor vedkommende var så længe om at tage telefonen når den ringede.

Forklaringen lød i al sin enkelhed:

”Jamen, jeg skal da først have et rent forklæde på”


Lukningsbrev

Instruks udsendt fra Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab (trafikchefen) i forbindelse med lukningen af Vejleby Telefoncentral


Telefonnumre alle kunne huske:

Rendebæk Kro – nr. 1 (herfra kunne der bestilles robåds-overfart til / fra Orø)
Ferslev Vellerup Brugsforening – nr. 2
Ferslev Vellerup Andelsmejeri – nr. 3
Købmanden i Venslev – nr. 6
Købmanden i Ferslev – nr. 136
Købmanden i Vellerup – nr. 90
Vognmand Karlsen i Venslev – nr. 102
Gartner Nicolaisen i Venslev – nr. 51
Slagteren i Venslev – nr. 109
Venslev Kro – nr. 111
Branddirektør Simonsen i Vejleby – nr. 31
Smeden i Ferslev – nr. 127
Smeden i Venslev – nr. 120
Smeden i Vejleby – nr. 40
Smeden i Vellerup – nr. 22

Da telefoncentralen blev automatiseret, ændredes telefonnumrene således at der blev tilføjet 329 foran det eksisterende nummer. Eksempelvis havde Venslev Kro herefter nr. 329 111.

Nummerændring

Henvisningsliste fra Trafikkontoret vedrørende nummerændringerne


Kuvert

Postadresseringen var mere enkel i 1968


Kirkegade28

Kirkegade 28, fotograferet foråret 2004

© 2006 Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen, samt Post & Tele Museum hvor angivet.                                                                                                                  Opdateret: 08.01.06