Kilder, Links og Tak

 

Forsiden | Bylaug | Kirke | Skole | Gårdene | Fritid | Kort | Fotogalleri | Opslagstavlen | Tidsbilleder

 

Historien bag en rejse:

I maj måned 2006 modtog vi en mail fra Lone Nielsen i Vordingborg. Qua denne mail, blev der etableret kontakt til Lone Nielsens svigerfader, Poul Løvgren Nielsen, der i mange har været bosat i Spanien, men oprindeligt er født og opvokset i Ferslev Brugs.

Fra Poul har vi modtaget en lang række uvurderlige breve med fortællinger om små og store begivenheder i Ferslev i årene fra midten af 1920’erne og til midten af 1950’erne. Historier om de mennesker, der havde deres daglige gang her i byen, anekdoter og betragtninger. Kort sagt, fortællinger om og fra Ferslev på godt og ondt gennem 30 år.

Efter at have udvekslet breve i et års tid, var det nærliggende at tage en tur til Spanien og hilse på, hvilket blev en realitet i maj 2007. Det blev en uforglemmelig tur, hvor vi blev mødt med stor gæstfrihed af Poul og hans kone Ellen. Der blev snakket meget om Ferslev, og meget om alle de som ikke er mere, men som stadig står stærkt i erindringen.

Jan Bo Sørensen og Birthe Moberg Kristensen

Poul og Ellen

Poul og Ellen Løvgren Nielsen, Fuengiola Spanien, foråret 2007


Kilder:

Poul Løvgren Nielsen: Breve og historier

Hans Larsen: Møller i Hornsherred.

Flemming Kaul: Dysser og jættestuer i Horns Herred.

Poul Andersen: Årbog over Værebros historie.

Hans Henning Schwaner: Festskrift ved Ferslev-Vellerup Brugsforenings 100 års jubilæum.

Hans Henning Schwaner: Festskrift ved 57. Kreds 100 års jubilæum.

H. P. Pedersen: Venslev Skole - Et skoleforløb.

Danmarks Kirker.

Hans Nyholm: Kirkeklokker i Danmark.

Frederiksborg Amts Delplanområde, Horns Herred.

J.C.B. La Cour: Danske Gårde - Illustreret statistik og historik, 3. samling, 4. bind, Dansk landøkonomisk forlag, 1906-09, 1915

Danske Gårde i tekst og billeder, Forlaget Danske Landbrug I/S, 1989-90.

Danmarks Amters Forlag: Danmarks Amter, 1. bind, 3. hæfte 1930.

Nudansk Ordbog, 11. udgave 1982.

Museet Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk.

Idrætstilbud 2005-06, Kreds 57.  Ferslev-Skibby.

Post & Tele Museet

Frederiksborg Amts Avis

Lokalavisen... for hele Hornsherred - Jægerspris - Skibby - Bramsnæs Kommuner

Sylvest Jensen Luftfoto - Det Kongelige Bibliotek

Ingvard Hedegaard Andersen: "Lidt om et liv i Ferslev omkring 1930"

Foreningsoversigt, Skibby Kommune

DGI

Dansk Petanque Forbund

 

En stor tak til følgende for deres velvillige medvirken til denne hjemmeside:

Marianne Hansen, Lokalhistorisk Arkiv i Skibby.

Karen Brogaard Jensen, formand for Ferslev Vellerup Sogns menighedsråd samt forhv. formand for kreds 57 Ferslev-Skibby.

Inge-Lise Schwaner, Tidligere Sognepræst i Ferslev Vellerup Sogn.

Morten Rasmussen, formand for kreds 57 Ferslev-Skibby.

Riborg Moberg Kristensen, for udlån af ældre billedmateriale samt diverse breve.

Kristian Moberg Kristensen, for udlån af materiale vedrørende Idrætsforeningen.

Kurt Bagger for hjælp med materiale til siden om mejeriet.

Aase Svendsen for hjælp med materiale til siden om Tingdyssegaard.

Ferslev Petanqueklub.

Ferslev Bylaug for materiale og godt humør.

Jan H. Gøricke, museumsinspektør Post & Tele Museum.

Kreds 57 Ferslev-Skibby

Jan Bo Sørensen, for diverse aktuelle fotos samt løbende assistance ved udfærdigelsen af hjemmesiden.

 

Øvrige links der kan være af interesse:

Kreds 57 Ferslev-Skibby: http://www.ferslevkreds57.dk

Ferslev Skole: http://www.ferslev-skole.dk/

Frederikssund Kommune: http://www.frederikssund.dk/

Skibby.dk: http://www.skibby.dk/dk/

Hornstock Musikfestival: http://www.hornstock.dk/

Foreningen "En bedre fjordforbindelse": www.fjordforbindelse.dk

Frederiksborg Amts Avis: www.frederiksborgamtsavis.dk

Degnemosegård: www.degnemosegaard.dk

Skibby Kino: www.skibbykino.dk

Hammerkrogens kajakklub: www.hammergaarden.dk/kajaklaug.htm

Skibby Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv: www.skibbybibliotek.dk

Skibby Idrætsklub: www.skibbyik.dk

Post & Tele Museum: http://www.ptt.dk/telefonmuseet/

Skibby Tennis- og Badmintonklub (STBK): www.skibbybadminton.dk

Hornsherred Alternativ forening: www.hafskibby.dk

Motorcykelklubben "Kaffekværnen Fjordlandet": www.kf-mc.dk


© 2004, 2005,  2006, 2007 & 2008 Birthe Moberg Kristensen & Jan Bo Sørensen                                                                                                                                        Opdateret: 22.10.2008